fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Zwolnienie chorego pracownika mianowanego

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
[b]Proszę o interpretację art. 23 ust 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Chodzi o zliczanie dni niezdolności do pracy wraz z występującymi w czasie choroby przerwami przypadającymi na dni, w których nie odbywają się zajęcia lekcyjne (soboty, niedziele, święta, ferie). Czy dni wolne są wliczane do okresu "ochronnego" wynoszącego 182 dni, czy nie są?[/b]
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EE18DCDD7B4FFC6BC84705B1BFC10351?id=182007]Karty Nauczyciela[/link] stosunek pracy z mianowanym nauczycielem może zostać rozwiązany w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni (a więc dłużej niż okres zasiłkowy).
Do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia (np. ferie).
Oczywiście, na zasadach ogólnych, w okresie tym uwzględnia się - tak jak na potrzeby ustalania okresu zasiłkowego - wszystkie kolejno następujące po sobie dni - nie tylko dni robocze, ale także dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, niedziele i święta.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.
Należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje dyrektor szkoły. Może się zatem zdarzyć sytuacja, że mimo przyznania przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego nauczycielowi niezdolnemu do pracy (świadczenie to może otrzymać tylko osoba rokująca powrót do całkowitej zdolności do pracy), to i tak nauczyciel straci pracę. Takie postępowanie jest w świetle obowiązujących przepisów jak najbardziej uzasadnione i prawidłowe.
Podobne zasady obowiązują przy zwalnianiu pracowników chorych w trybie art 53 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Tutaj także od woli pracodawcy zależy, czy przewlekle chory pracownik zostanie zwolniony bez wypowiedzenia przez pracodawcę, czy nie.
[i]Podstawa prawna:
- art. 23 ust 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1FB5AED601F1B47C3DD768ED04743310?id=182007]ustawy z 26 styczeń 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link][/i]
[ramka] [b]Więcej informacji o zatrudnianiu nauczycieli[/b] w serwisie: [link=http://www.rp.pl/temat/421942.html]rp.pl » Sfera budżetowa » Nauczyciele [/link][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA