fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zastaw rejestrowy na stadzie zwierząt

Sposobem zabezpieczenia spłaty należności jest zastaw rejestrowy – stwierdził Sąd Najwyższy
Zastawem rejestrowym można obciążyć między innymi zbiór rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny.[b]Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 października 2010 r. (sygn. II CSK 209/10)[/b] uznał, że zbiorem tym może być również kilka stad zwierząt futerkowych.[srodtytul]Materiał hodowlany i pożyczki z Finlandii [/srodtytul]Fińska Spółka Tukituonattajat Oyj prowadząca giełdę skór przekazuje hodowcom zwierząt futerkowych (są to głównie norki, ale także lisy) materiał hodowlany i udziela im pożyczek obrotowych. Na zabezpieczenie swych należności zawiera z hodowcami umowy zastawu rejestrowego. Ich przedmiotem są stada zwierząt przez nich hodowanych, a także zapasy skórek w ich magazynach. Taką umowę fińska spółka zawarła m.in. z Kazimierzem M. Dla ustanowienia zastawu oprócz umowy zastawniczej konieczny jest wpis do rejestru zastawów.Rejestr ten prowadzą sądy rejonowe (gospodarcze). Wpis jest dokonywany...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA