fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Organ umorzy sprawę, gdy nie ma o czym decydować

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny staje się bezprzedmiotowe, organ je umarza. Nie może wydać decyzji, bo nie ma o czym rozstrzygać
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 2 września 2010 r., II SA/Ol 675/10 [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego umorzył postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie samowolnego włączenia przez A.K. instalacji wentylacyjnej w lokalu do przewodu dymowego odprowadzającego spaliny z kuchni mieszkania Z.P. A to na skutek stwierdzenia bezprzedmiotowości.
W złożonym odwołaniu Z.P. stwierdził, że decyzja rozstrzygająca sprawę powinna doprowadzić do przywrócenia pierwotnej funkcji przewodu dymowego.
Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.
Sprawa ostatecznie trafiła do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA orzekł, że skarga nie jest zasadna.
W toku rozprawy ustalono, że skarżący od 1955 r. wykorzystywali sporny przewód dymowy odprowadzania spalin z kuchni węglowej. W dacie wydania opinii kominiarskiej warunkującej wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniu przewód kominowy był „wolny”. Prezydent miasta decyzją z 4 sierpnia 2009 r. zatwierdził B. i A.K. projekt budowlany i udzielił pozwolenia na wykonanie robót instalacji gazowej z podłączeniem do istniejącego komina murowanego.
W wyniku wykonanych prac przewód dymowy stał się przewodem wentylacyjnym mieszkania. Pomimo wykonania robót skarżący ponownie podłączyli do tego przewodu kominowego piecyk na paliwo stałe, co spowodowało zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Jednakże w wyniku zaleceń organu pierwszej instancji dostęp do spornego przewodu kominowego został zamurowany. Ustalenie tego faktu stanowiło podstawę do umorzenia postępowania.
Zdaniem WSA organ odwoławczy prawidłowo stwierdził, że zmiana stanu faktycznego sprawy musiała skutkować umorzeniem postępowania. Stosownie do art. 105 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FEBF877810A694D887EFA3AF1E7616A4?n=1&id=133093&wid=296180 ]kodeksu postępowania administracyjnego[/link], gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ wydaje decyzję o umorzeniu.
Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza, że brak jest któregokolwiek z elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Przyczyny bezprzedmiotowości postępowania mogą powstać na skutek faktów naturalnych lub na skutek zdarzeń prawnych.
Skoro w stanie faktycznym sprawy, której przedmiotem było wyłącznie rozkucie przez skarżących przewodu kominowego w ich lokalu mieszkalnym, w toku postępowania skarżący zamurowali dostęp do spornego przewodu kominowego, to zasadnie umorzono postępowanie administracyjne w tej sprawie. Organ nadzoru budowlanego nie mógł bowiem w takiej sytuacji zobowiązać skarżących do wykonania określonych robót budowlanych, gdyż zostały one już wykonane.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA