Organy podatkowe ustalają, kiedy egzekucja jest nieskuteczna

W postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności za zaległości podatkowe członka zarządu organ musi wykazać bezskuteczność egzekucji w dacie orzekania o tej odpowiedzialności
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 18 sierpnia 2010 r., I SA/Bk 223/10 [/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego orzekł o odpowiedzialności podatkowej S.K. jako członka zarządu za zaległości podatkowe Ł. Klubu Sportowego z tytułu VAT. Zdaniem organu przeprowadzone postępowanie egzekucyjne z majątku klubu sportowego okazało się w całości bezskuteczne z uwagi na brak środków finansowych. S.K. wniósł o uchylenie decyzji organu I instancji.Jego zdaniem organ podatkowy nie wykazał wszystkich przesłanek uzasadniających pociągnięcie jego osoby do odpowiedzialności. Klub sportowy funkcjonuje nadal, nigdy nie był składany wniosek o ogłoszenie jego upadłości.Dyrektor izby skarbowej utrzymał jednak decyzję w mocy. Sprawa trafiła do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA nie uwzględnił skargi.Przypomniał, że spór dotyczy tego, czy wystąpiła przesłanka pozytywna orzeczeni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL