Pieniądze z Unii dla rolników

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Rolnicy i producenci rolni z zalanych terenów, ale nie tylko oni, mogą się ubiegać o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W niektórych działaniach nabór wniosków dopiero rusza, w innych środki powoli się kończą
[b]Od 30 września do 12 listopad[/b]a firmy, które prowadzą działalność produkcyjną roślinną lub zwierzęcą, mogą składać wnioski o wsparcie z programu [b]„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych”[/b].Pomoc może być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę wyniesie:- w uprawach rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich lub ryb – powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda; alternatywą jest wzięcie pod uwagę trzech lat z okresu pięcioletniego, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;- w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich – nie mniej niż 10 tys. zł.Pomoc dla jednego gospodarstwa może wyn...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL