PIT: pakiety medyczne dla pracowników

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Przyznany pracownikowi pakiet medyczny jest jego przychodem, niezależnie od tego, czy pracownik faktycznie z niego korzystał
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 3 września 2010 r. (I SA/ Wr 723/10).[/b]Spółka wykupuje dla swoich pracowników pakiety medyczne, które dają możliwość korzystania z usług medycznych bez posiadania skierowania. Mają one formę abonamentu i spółka uiszcza z tego tytułu zryczałtowaną kwotę.Pakiety nie obejmują obowiązkowych świadczeń medycznych wynikających z przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]. Spółka wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy wykup pakietów rodzi obowiązek pobrania zaliczki na PIT.Jej zdaniem nie. Wskazała na art. 11 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link], zgodnie z którym za przychód uznaje się otrzymane lub pozostawione do dyspozycji pracownika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Zdaniem spółki uż...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL