fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Czekają pieniądze dla badaczy

Rozpoczyna się jesienny sezon konkursów na dofinansowanie stypendiów i badań naukowych. Konkursy ogłosiła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Pieniądze można dostać w ramach sześciu programów. Do końca września można składać wnioski do programu Team, w ramach którego możliwe jest finansowanie stypendiów naukowych dla członków zespołu badawczego: studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich oraz dodatkowo finansowanie grantu badawczego do 35 tys. zł rocznie dla jednego doktoranta i 80 tys. dla młodego doktora. Program Ventures dotyczy badań naukowych mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów lub doktorantów. Dofinansowanie obejmuje imienne stypendia naukowe dla młodego naukowca – kierownika zespołu oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie. Wnioski należy składać do 2 listopada. Z kolei program Welcome obejmuje wsparcie projektów realizowanych przez wybitnych naukowców z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Stypendia mogą dostać kierownicy projektu lub członkowie zespołu badawczego. Grant wynosi 1 mln złotych rocznie. Najbliższy termin składania wniosków mija 15 października.
Nawet 140 tys. zł rocznie na projekty badawcze realizowane przez naukowców wychowujących małe dzieci (w wieku do czterech lat) można otrzymać w ramach programu Pomost
– grant powrotowy. Nabór wniosków trwa do 15 października. W ramach tego programu o pieniądze mogą się ubiegać także ciężarne badaczki, realizujące projekty naukowe finansowane z środków zewnętrznych. Grant pokrywa koszty zatrudnienia pracownika zastępującego kobietę w ciąży. Program Homing Plus wspiera projekty badawcze realizowane przez młodych polskich uczonych (do czterech lat pod doktoracie) wracających z zagranicy po co najmniej dziewięciomiesięcznym pobycie związanym z pracą naukową. Dofinansowanie obejmuje subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie oraz stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie dla laureata oraz po 1000 zł dla dwóch studentów (wyłonionych w trybie konkursowym). Nabór wniosków trwa do 15 października. Potrzebne formularze i dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej [link=http://www.fnp.org.pl]www.fnp.org.pl[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA