fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zabudowa działki bez planów

[b]Jestem właścicielem gruntu rolnego. Ziemia graniczy z działkami, na których od lat stoją domy. Przez teren mojej działki ma przebiegać planowana od wielu lat obwodnica. Nie wiadomo jednak kiedy powstanie, a ja budować domu nie mogę. Działka ma dostęp do prądu i doprowadzony jest do niej wodociąg.[/b]
[i](nazwisko do wiadomości redakcji)[/i]
[b]Gabriela Waraszkiewicz, [i]Kancelaria Prawnicza Zdanowicz i Wspólnicy:[/i][/b]
– Nie można zmusić gminy ani do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w określonym czasie, ani do odkupienia działki. Ewentualne odszkodowanie za przejętą ziemię będzie należne właścicielowi dopiero, gdy dojdzie do przejęcia gruntu pod budowę obwodnicy.
Gmina ma natomiast obowiązek wydania decyzji o warunkach zabudowy, jeśli nie ma na danym terenie aktualnego planu zagospodarowania. Z takim wnioskiem ma pan prawo wystąpić. Gmina ma na odpowiedź teoretycznie dwa miesiące, ale w praktyce postępowania administracyjne trwają dłużej. W razie wydania decyzji odmownej, ma pan możliwość odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego.
Pojawia się tu też kwestia odrolnienia gruntu. Przepisy uzależniają zmianę przeznaczenia gruntu od wyrażenia zgody przez właściwy organ, ale w niektórych sytuacjach grunt można odrolnić na mocy decyzji ustalającej warunki zabudowy.
Poza tym warunkiem – aby uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy – muszą być spełnione jeszcze inne wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Chodzi o następujące wymagania:
(1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy, tak aby planowany budynek nawiązywał do już istniejących;
(2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
(3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego – warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem oraz
(4) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA