fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy jest pełnomocnik, to on dostaje decyzję

Fiskus nie może przyjąć, że doręczył skutecznie decyzję podatkową, gdy strona posiada dwóch pełnomocników, a tylko jednego ustanawia jako właściwego do doręczeń, i to nie on dostaje pismo
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 5 sierpnia 2010 r., III SA/Łd 317/10[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego określił K.K. wysokość zobowiązania w PIT. Wystawił wobec niej tytuł wykonawczy. 16 lutego 2009 r. K.K. złożyła pismo zawierające zarzut „prowadzenia postępowania egzekucyjnego pomimo nieistnienia obowiązku zapłaty” i wniosła o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego.Twierdziła, że decyzja określająca wysokość zobowiązania w PIT nie została skutecznie doręczona ustanowionemu w sprawie pełnomocnikowi do doręczeń, co w konsekwencji spowodowało, że zobowiązanie nie powstało. Naczelnik US nie uwzględnił pisma. Nie pomogło też odwołanie do izby skarbowej. Sprawa trafiła więc do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Zdaniem WSA skarga jest uzasadniona.Sąd przypomniał, że w myśl art. 68 § 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=58...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA