fbTrack

Akty prawne

Obowiązują od 24 sierpnia 2010

[srodtytul]TRANSPORT KOLEJOWY[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 lipca w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362824](DzU nr 142, poz. 952)[/link] [srodtytul]STRAŻNICY GRANICZNI[/srodtytul]
- zmienione 16 lipca rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362833](DzU nr 142, poz. 958)[/link] [srodtytul]WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 lipca w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=362838](DzU nr 142, poz. 959)[/link] [srodtytul] FUNDUSZE UNIJNE DLA ROLNIKÓW[/srodtytul] - zmienione 12 sierpnia rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 [srodtytul]KOSMETYKI[/srodtytul] - zmienione 5 sierpnia rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL