fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 150 z 17 sierpnia 2010

[b]Rozporządzenie Rady Ministrów[/b] (poz. 1004) z 27 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic; od 1 września.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1005 – 1012): [b] kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 4 sierpnia 2010 r.:
– zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji, – zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, [b]obrony narodowej[/b]: – z 22 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych, – z 29 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, [b]rozwoju regionalnego[/b]: – z 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, sposobu, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju; powyższe od 1 września, – z 9 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zagrożonym w ramach priorytetu II programu operacyjnego „Kapitał ludzki”; od 17 sierpnia, [b] spraw wewnętrznych i administracji[/b] z 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia; od 1 września, [b] zdrowia[/b] z 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich); od 17 sierpnia. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=363878]Dz.U. Nr 150[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA