fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po śmierci pracownika jego bliskim należy się odprawa

Rzeczpospolita
Gdy powodem śmierci jest np. stres w pracy, rodzinie – poza odprawą – dodatkowo przysługuje odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, a nawet renta. Wyegzekwowanie tych ostatnich świadczeń nie jest jednak łatwe
Odprawa pośmiertna przysługuje bezwarunkowo małżonkowi oraz pozostałym członkom rodziny, jeżeli spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego po zmarłym. To świadczenie należy wypłacić, gdy śmierć nastąpiła:- w czasie trwania umowy o pracę lub - po rozwiązaniu stosunku pracy, podczas pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Tak stanowi art. 93 k.p.[srodtytul]Ile się należy…[/srodtytul]Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od zakładowego stażu pracy. Po zmarłym pracowniku przysługuje:- jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli był zatrudniony krócej niż dziesięć lat,- trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował co najmniej dziesięć lat,- sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli był zatrudniony co najmniej 15 lat.[b]Odprawę pośmiertną dzielimy w częściach równych między wszystkich uprawnionych członków rodziny zmarłego pracownika. [/b]A jeżeli jest on tylko jeden,...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA