fbTrack

Odszkodowanie za brak świadectwa pracy

www.sxc.hu
Pracownikowi należy się odszkodowanie za niewydanie w terminie lub wydanie świadectwa pracy niewłaściwej treści. Może się domagać go nie tylko, gdy w wyniku tego nie mógł znaleźć pracy, ale i w innych przypadkach, gdy z winy pracodawcy poniósł szkodę
Jeśli pracodawca nie wydał w ogóle świadectwa pracy lub też wydał je w niewłaściwej treści, to może być zobowiązany do zapłaty pracownikowi odszkodowania.Stanowi o tym art. 99 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link], w myśl którego pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie świadectwa pracy lub też wydania niewłaściwego świadectwa.[srodtytul]Nie więcej niż za sześć tygodni[/srodtytul]Przy czym pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, jednak nie dłuższy niż sześć tygodni.Zatem pracownik może dochodzić przed sądem pracy nie tylko wydania mu świadectwa pracy zgodnego z prawdą, ale i odszkodowania, jeśli na skutek niewydania lub wydania świadectwa o niewłaściwej treści poniósł szkodę polegającą na niemożności p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL