fbTrack

Rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu musi być jasne

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
Możliwy jest łączny opis wielu decyzji w sytuacji, gdy sprawy są rozpatrywane wspólnie. Jednak wtedy decyzje i numery powinny być podane precyzyjnie, aby było wiadomo, z jakimi orzeczeniami mamy do czynienia
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 20 lipca 2010 r., I SA/Kr 793/10[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Naczelnik urzędu skarbowego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji dyrektora urzędu kontroli skarbowej określającej wysokość zobowiązania w VAT spółce w likwidacji.Zdaniem organu zachodzi prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania podatkowego wynikającego z decyzji.Ostatecznie sprawa znalazła finał w sądzie.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]WSA orzekł, że skarga zasługuje na uwzględnienie.Przypomniał, że organ podatkowy może stwierdzić nieważność postanowienia, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Przypadek rażącego naruszenia występuje wtedy, gdy postanowienie jest w sposób oczywisty sprzeczne z przepisem prawa i w związku z tym nie może pozostawać w obrocie prawnym.Warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest oczywisty charakter tego naruszenia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL