fbTrack

Należność za użytkowanie wieczyste będzie firmowym kosztem

Rzeczpospolita
Opłatę za używanie gruntu przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów w momencie poniesienia. Dotyczy to także znacznie wyższej od pozostałych pierwszej wpłaty
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego ich użytkowania, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Wydatki te bierze się pod uwagę dopiero przy zbywaniu nieruchomości.Takie same zasady wynikają z art. 16 ust. 1 pkt 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893] ustawy o CIT[/link].[srodtytul]Pierwsza też jest rozliczana[/srodtytul]Przepisy te jasno więc wskazują, że opłaty za użytkowanie wieczyste są kosztem uzyskania przychodów. Wielu podatników wciąż ma jednak wątpliwości, czy dotyczy to także pierwszej opłaty. To dlatego, że jest ona znacznie wyższa od pozostałych: wynosi od 15 do 25 proc. ceny nieruchomości. Kwota ta może więc w istotny sposób wpłynąć na podstawę opodatkowania.Nie zmienia to jednak faktu, że należy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL