fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus nie pozwala rozliczać wszystkich opłat sądowych

www.sxc.hu
Czy wydatki obejmujące zwrot opłat i kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego, związane z brakiem zapłaty dostawcom w terminach określonych w umowie (fakturze), stanowią koszty uzyskania przychodu?
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają szczególnych rozwiązań dotyczących zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów procesowych. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 17 ustawy za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów egzekucyjnych związanych z niewykonaniem zobowiązań.Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania wydatki związane wyłącznie z egzekucją. Jednakże z niezaliczenia danej kategorii wydatku do wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów nie wynika automatycznie, że wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodów.Musi bowiem spełniać ogólną zasadę zawartą w art. 15 ust. 1 tej ustawy, tj. zostać poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Koszty sądowe poniesione przez dłużnika generalnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, stosownie bowiem do postanowień art. 15 ust. 1 wspomnianej wcześniej ustawy nie są kosztami związanymi z osiągnięc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA