fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdanie odrębne

Cieszę się, że wydanie przez Bibliotekę „Więzi” oraz Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską wyboru pism krytycznoliterackich Jana Józefa Lipskiego „Słowa i myśli” zainspirowało tak wiele znanych osób do podzielenia się wspomnieniami o tym wybitnym krytyku i historyku literatury, publicyście, działaczu społecznym i polityku.
Zawiodła jednak pamięć pana Jana Lityńskiego, który we wspomnieniu „Mój Jan Józef” („Rz” z 10.07) przypisuje Lipskiemu autorstwo Listu 34. W rzeczywistości autorem zwięzłej, dwuzdaniowej petycji do władz był Antoni Słonimski, który osobiście złożył ją w kancelarii premiera Józefa Cyrankiewicza 14 marca 1964 roku. Oddajmy głos bezpośrednim uczestnikom wydarzeń sprzed 46 lat. Sam Lipski we wspomnieniu o poecie „Moje knowania z Panem Antonim” pisał: „Pan Antoni zapraszał też różne osoby ze środowiska literackiego na mininarady u siebie w domu. I pewnego dnia przyszedł z małym karteluszkiem. To był ów tekst, który wywołać miał wkrótce tyle zamieszania. Od jednego rzutu oka widać było jedno: tekst był raczej konfrontacyjny, choć nie zamykał bynajmniej drogi do ewentualnych rozmów. Mimo że miałem chęć – nie zaproponowałem żadnych zmian, po pierwsze dlatego, by nie urazić dumy autorskiej Pana Antoniego, ale jeszcze bardziej, by nie wprowadzać...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA