fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzedaż internetowa a obowiązek odprowadzenia podatku VAT

Rzeczpospolita
Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą wysyłkową, w tym za pośrednictwem Internetu, mają sporo problemów z prawidłowym wywiązaniem się z obowiązków podatnika VAT
Jeśli chodzi o obrót krajowy, wątpliwości budzi m.in. moment zewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej, moment jej rozliczenia czy zasady refakturowania usług pocztowych. Zacznijmy od tej ostatniej kwestii.[srodtytul]Co z kosztami wysyłki[/srodtytul]Aby dostarczyć towar nabywcy, sprzedawcy korzystają zazwyczaj z usług poczty lub firm kurierskich. Czy koszty wysyłki należy doliczyć do wartości sprzedawanego towaru i opodatkować łącznie, czy też można/trzeba je odrębnie refakturować, a jeśli tak, to z jaką stawką VAT?Zgodnie z art. 29 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link] podstawą opodatkowania co do zasady jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym ch...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA