fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 16 lipca 2010

[srodtytul]KODEKS PRACY[/srodtytul]
- Kodeks pracy wzbogacił się o przepisy art. 103[sup]1[/sup] – 103[sup]6[/sup] dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych; wymusiło to stosowną korektę w ustawie o podatku PIT [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=357309](DzU nr 105, poz. 655)[/link]
[srodtytul]ZASIŁEK POWODZIOWY[/srodtytul]
- jeśli w związku z powodzią z maja i czerwca tego roku rodzina została zakwalifikowana do otrzymania jednorazowego świadczenia ze środków pomocy społecznej w wysokości do 6 tys. zł, to uczącym się dzieciom (także tym, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne) z takiej rodziny przysługuje zasiłek powodziowy na cele edukacyjne – wynika ze zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359213](DzU nr 117, poz. 783)[/link]
[srodtytul] POJAZDY[/srodtytul]
- w materiałach, przedmiotach wyposażenia i częściach pojazdów dopuszcza się stosowanie ołowiu, rtęci, kadmu oraz sześciowartościowego chromu, zgodnie z postanowieniami unijnej dyrektywy, wskazanej w rozporządzeniu ministra gospodarki [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359202](DzU nr 117, poz. 785)[/link]
[srodtytul] NIERUCHOMOŚCI/STUDIA PODYPLOMOWE[/srodtytul]
- minister infrastruktury określił minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie: wyceny nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359208](DzU nr 117, poz. 786)[/link]
[srodtytul]REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego o udzielaniu pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359220](DzU nr 117, poz. 787)[/link]
[srodtytul]ODPADY[/srodtytul]
- minister środowiska określił warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=359205](DzU nr 117, poz. 788)[/link]
[srodtytul]WALORYZACJA[/srodtytul]
- rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lipca o wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2011 roku; został on ustalony na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360555](DzU nr 126, poz. 854)[/link]
[srodtytul]SIŁA WYŻSZA[/srodtytul]
- minister rolnictwa zmienił swoje rozporządzenie o rodzajach dowodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360892](DzU nr 129, poz. 866)[/link]
[srodtytul]POMOC FINANSOWA[/srodtytul]
- minister rolnictwa jest także autorem kolejnych czterech zmienionych rozporządzeń o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działań:
- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360892](DzU nr 129, poz. 867)[/link],
- „Ułatwianie startu młodym rolnikom” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360894](DzU nr 129, poz. 868)[/link],
- „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360890](DzU nr 129, poz. 869)[/link],
- „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych” [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360886](DzU nr 129, poz. 870)[/link],
wszystkie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
[srodtytul]STUDIA MEDYCZNE[/srodtytul]
- minister zdrowia określił tegoroczne limity przyjęć na studia medyczne [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=360869](DzU nr 128, poz. 864)[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA