fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Praca podwyższy emeryturę

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Świadczenia przyznawane według starych zasad przelicza się inaczej niż te według nowych
Osoby, które pracują po przyznaniu emerytury, mogą ją przeliczać. Dotyczy to zarówno świadczeń obliczanych według dotychczasowych zasad (czyli z uwzględnieniem kwoty bazowej, wynagrodzeń, okresów składkowych i nieskładkowych), jak i liczonych według nowych zasad (czyli na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, począwszy od 1999 r.). Zasady przeliczania są jednak różne.
[srodtytul]Stare zasady[/srodtytul]
Najczęściej w grę wchodzi doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych przypadających po przyznaniu emerytury – na podstawie art. 112 i 113 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wniosek można złożyć do ZUS po każdym kwartale kalendarzowym pracy, chyba że wcześniej ustanie zatrudnienie. Wtedy do części stażowej emerytury ZUS doda po 1,3 proc. podstawy wymiaru (dotychczasowej, ale zwaloryzowanej) za każdy rok okresów składkowych i po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.
Niekiedy nowe okresy pracy pozwalają przeliczyć emeryturę z uwzględnieniem aktualnej kwoty bazowej (zarówno w części socjalnej, jak i stażowej). Jest to możliwe, jeżeli zainteresowany złoży wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, wskazując zarobki uzyskane przynajmniej częściowo po jej przyznaniu. ZUS przyjmie aktualną kwotę bazową dla osób, które pobierały emeryturę, jeżeli uwzględnienie tych nowych zarobków da wyższy wskaźnik podstawy wymiaru niż poprzednio.
Jeżeli wskaźnik ten okaże się niższy, to z możliwości wyliczenia podstawy wymiaru od tego wskaźnika i z nową kwotą bazową mogą skorzystać tylko ci, którzy nie pobrali ani jednej emerytury.
Jeżeli zaś emeryt pracował, pobierał emeryturę, a nowy wskaźnik jest niższy, to przeliczenie z nową kwotą bazową jest możliwe wtedy, gdy wskaźnik ten wynosi co najmniej 130 proc., a do przeliczenia zainteresowany wskazał zarobki w całości uzyskane po przyznaniu emerytury (z dziesięciu kolejnych lat kalendarzowych).
[srodtytul]Nowe składki[/srodtytul]
Inaczej przelicza się nowe emerytury (liczone w całości po nowemu, a także mieszane). Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę z art. 24 lub 184 ustawy o emeryturach lub rentach z FUS, dana osoba podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia jest ponownie ustalana zgodnie z art. 108 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Ten bowiem, kto pracuje, gromadzi na koncie w ZUS kolejne składki emerytalne.
Te składki (z uwzględnieniem ich waloryzacji), które pojawiły się na koncie po ustaleniu prawa do emerytury do dnia poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o przeliczenie, dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia tego wniosku. Ta zasada dotyczy emerytury z I filara.
Inaczej przelicza się część z II filara. Liczy się to, ile aktualnie jest środków na koncie danej osoby w OFE – na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Dzieli się je przez średnie dalsze trwanie życia w dniu złożenia wniosku. Jeśli tak obliczona część emerytury z II filara okaże się niższa od dotychczasowej, to emeryt nadal będzie dostawał z OFE tyle, ile dotychczas (art. 25 ustawy o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9C69C47250390E5FC1EDDD75FFF667B4?id=293641]emeryturach kapitałowych[/link]).
[ramka] [b]Dla kogo kolejne uprawnienie[/b]
- Czym innym jest przeliczenie, a czym innym przyznanie kolejnej emerytury. Niektórzy mają bowiem prawo do świadczenia na podstawie innego przepisu niż dotychczas. Urodzeni do 31 grudnia 1948 r., uprawnieni do wcześniejszych emerytur, mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z racji osiągnięcia odpowiedniego wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Będzie ona wyższa, gdy po przyznaniu wcześniejszej emerytury zainteresowany przez co najmniej 30 miesięcy był ubezpieczony społecznie. Wtedy ZUS przyjmie aktualną kwotę bazową w części socjalnej emerytury (co da wyższe świadczenie). W części stażowej przyjmie podstawę wymiaru wcześniejszej emerytury.
- O kolejną emeryturę wraz z osiągnięciem 60 lat mogą także występować obecnie kobiety urodzone po 1 stycznia 1949 r., uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na starych zasadach. W ich wypadku jednak kolejna emerytura będzie liczona z uwzględnieniem nowych zasad, czyli w odniesieniu do kapitału początkowego i składek. [/ramka]
[i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki [mail=m.januszewska@rp.pl]m.januszewska@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA