fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Małżeństwo niepełnosprawnego pozbawia świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna

Fotorzepa, Roman Bosiacki
[b]Prowadzę samotnie gospodarstwo rolne i opiekuję się od kilkunastu lat niepełnosprawnymi rodzicami. Oboje mają ustalony w tym roku znaczny stopień niepełnosprawności. Dowiedziałam się, że jest możliwość, abym otrzymała świadczenie pielęgnacyjne. Gdy pytałam w ośrodku pomocy społecznej, czy mogę się o nie ubiegać, powiedziano mi, że nie warto składać wniosku, bo rodzice pozostają w związku małżeńskim. Z tego powodu i tak świadczenia nie dostanę. Czy rzeczywiście tak jest?[/b]
Czytelniczka może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne. Rzeczywiście musi się jednak liczyć z tym, że zostanie on rozpatrzony negatywnie – z uwagi na art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2862103BB60AA3B39E4B538D81E80BB8?id=182545]ustawy o świadczeniach rodzinnych[/link].
Negatywną przesłanką przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest bowiem to, że osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim. Gmina z uwagi na małżeństwo rodziców go prawdopodobnie odmówi.
Od decyzji gminy można się jednak odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego, a w dalszej kolejności do sądu administracyjnego.
Zapadały wyroki, w których sądy przyznawały dziecku świadczenie pielęgnacyjne, gdy opiekowało się ono niepełnosprawnym rodzicem pozostającym w związku małżeńskim [b](zob. wyroki WSA w Olsztynie: z 11 marca 2009 r., II SA/Ol 60/09; z 11 marca 2009 r.; II SA/Ol 61/09; z 6 maja 2009 r., II SA/Ol 386/09; WSA w Krakowie z 22 marca 2010 r., III SA/Kr 1236/09)[/b].
Kwestia przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego dziecku w wypadku sprawowania opieki nad dwojgiem niepełnosprawnych rodziców była też przedmiotem pytania prawnego WSA w Bydgoszczy skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego.
TK 1 czerwca 2010 r. ze względów proceduralnych umorzył postępowanie w sprawie niekonstytucyjności przesłanki, która pozbawia świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna osoby niepełnosprawnej, jeśli pozostaje ona w związku małżeńskim (P 38/09). Trybunał dostrzegł jednak, że literalne brzmienie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o świadczeniach jest sprzeczne z przepisami konstytucji i niespójne z celem świadczenia pielęgnacyjnego oraz innymi rozwiązaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zalecił więc zmiany ustawodawcze. Trwają prace legislacyjne nad modyfikacją przepisu, niewykluczone zatem, że ulegnie on zmianie.
Nie jest natomiast przeszkodą to, że czytelniczka prowadzi gospodarstwo rolne. Indywidualny rolnik nie jest osobą zatrudnioną lub wykonującą inną pracę zarobkową. Nie trzeba więc rezygnować z własnego gospodarstwa, aby dostać świadczenie pielęgnacyjne.
[i]Podstawa prawna:
– art. 3 pkt 22, art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2862103BB60AA3B39E4B538D81E80BB8?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA