fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli różnica przekracza 33 proc. wartości, trzeba zapłacić

www.sxc.hu
Podstawą obciążenia podatnika kosztami jest okoliczność obiektywna – procentowa różnica pomiędzy wartością budowli ustaloną przez biegłego a wartością zadeklarowaną przez podatnika
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 11 lutego 2010 r., I SA/Bk 561/09 [/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]W toku postępowania dotyczącego określenia TP SA wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości wójt gminy powołał biegłego celem wydania opinii na okoliczność określenia, czy światłowód (kabel wraz z rurą) należące do skarżącej stanowią budowlę w rozumieniu art. 1a pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=67733354C9760EDF003540DBDD102EC7?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych[/link] oraz ustalenia jej wartości.Wartość budowli określona w opinii była wyższa co najmniej o 33 proc. od wartości określonej przez podatnika. W świetle tego koszty ustalenia wartości budowli przez biegłego obciążają spółkę.Spółka złożyła zażalenie, wnosząc o uchylenie postanowienia. Samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało je jednak w mocy. Sprawa ostatecznie znalazła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA