fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Z ustawy wynika, komu przysługuje opieka

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj klok Krzysztof Lokaj
Czy podejmując uchwałę określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, może określić w niej krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z takich usług?
[b]Nie.[/b] O tym, komu usługi opiekuńcze mogą być świadczone, przesądza treść art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z jego treścią świadczeniami tego rodzaju można objąć w szczególności osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz takie, które pomocy wymagają z innych przyczyn, a rodzina nie jest w stanie im jej zapewnić.
Ponadto jak podkreślił WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 lutego 2006 r., norma kompetencyjna zawarta w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej powinna być interpretowana w sposób ścisły uwzględniający językowe dyrektywy wykładni prawa.
W ramach tak wytyczonego upoważnienia rady mieści się wyłącznie kompetencja do wskazania przesłanek, których spełnienie zapewni korzystanie z usług opiekuńczych, przesłanek kształtujących cenę za usługę, przesłanek warunkujących częściowe lub całkowite zwolnienie od opłat za usługi oraz ustalenie porządku pobierania opłat za usługę opiekuńczą (IV SA/Wr 637/04).
Tym samym sąd uznał, że przepis ten nie może być podstawą do określenia przez radę w uchwale kręgu uprawnionych do korzystania z pomocy.
[i]Podstawa prawna
– art. 50 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=866B912B275CA6E23CF3304062181143?id=328904]ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA