fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za dobrą wydajność można wyróżnić lub nagrodzić

Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski Mateusz Dąbrowski
Zatrudniamy osobę, która jest bardzo pracowita. Wyniki jej pracy zdecydowanie przekraczają przeciętną naszej firmy. Bezpośredni przełożony tej osoby zastanawia się, czy nie powinien jej jakoś wyróżnić albo nagrodzić. Nie wie też, czy nie ma takiego obowiązku. Naszym zdaniem nie. Czy słusznie myślimy?
[b]Tak.[/b] Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Taką regulację zawiera art. 105 k.p.Przepis ten ogólnie stwierdza, że pracodawca może przyznawać pracownikom nagrody i wyróżnienia. Nawet gdyby go nie było w kodeksie pracy, to pracodawca i tak mógłby przyznawać podwładnym nagrody i wyróżnienia. Z art. 105 k.p. nie wynika żadne roszczenie pracownika o przyznanie nagrody lub wyróżnienia. To pracodawca sam określa, jakie rodzaje nagród i wyróżnień będzie stosował.[b]Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 1977 r. (I PR 175/76)[/b] wyjaśnił, że uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie jej wysokości należy do zakresu swobodnego uznania pracodawcy.Dotyczy to oczywiście tylko nagród w ścisłym tego ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA