fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Chorym należy zapewnić ciągłość leczenia

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Czy rada może podjąć uchwałę dotyczącą likwidacji jednego z oddziałów gminnego zakładu opieki zdrowotnej? Powodem likwidacji jest niepodpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
[b]Tak.[/b] Jak wynika z treści art. 36 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FB035D659B14FC901BF584F97302B963?id=184739]ustawy o zakładach opieki zdrowotnej[/link] tworzenie, przekształcenie i likwidacja zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Tym właściwym organem JST będzie – w przypadku gmin – właśnie rada. Podejmując taką uchwałę, rada ma jednak obowiązek wykonać zadania wskazane w art. 43 omawianej ustawy.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchwała o likwidacji powinna określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości. Termin zakończenia działalności nie może upływać wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji.
Na podstawie art. 43 ust. 3 omawianej ustawy przepisy te stosuje się odpowiednio przy podejmowaniu uchwał o przekształceniu zakładu, jeżeli w wyniku przekształcenia ma nastąpić likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Podjęcie uchwały o likwidacji oddziału gminnego zakładu opieki zdrowotnej, bez uwzględnienia w jej treści wymogów określonych w art. 43 ustawy, powoduje nieważność takiego aktu.
[i]Podstawa prawna:
– art. 36 i 43[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F58FE9917806C4D33E82DD20A0640941?id=184739] ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA