fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 27 z 22 lutego 2010

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 134 – 135) z 2 i 5 lutego w sprawie:
- zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek; wejdzie w życie 1 marca,
- stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym; 9 marca.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 136 – 140):
- [b]finansów[/b] z 5 lutego w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego; 9 marca,
- [b]obrony narodowej[/b] z 8 i 12 lutego w sprawie:
– zasad dokonywania rozliczeń emerytur wojskowych i wojskowych rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania w trakcie roku kalendarzowego (zmiana),
– przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; oba 9 marca,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 15 lutego w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian dla zachowania bioróżnorodności roślin rolniczych; 9 marca,
- [b]zdrowia[/b] z 8 lutego w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem; 22 lutego.
[b]Wyrok Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 141) z 11 lutego (K 15/09) o niezgodności z konstytucją art. 15 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=031EF1A347F09F9B29E9106A76671330?id=172009]ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin[/link]; przepis ten straci moc 23 lutego 2011 roku.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=341535]Dz.U Nr 27[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA