fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownik zadaniowy może pełnić dyżur

www.sxc.hu
Możesz zobowiązać takiego podwładnego do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do jej świadczenia w zakładzie lub w innym miejscu przez siebie wyznaczonym. Przepisy tego nie zabraniają
Zadaniowy czas pracy – zgodnie z art. 140 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link] – może zostać zastosowany jedynie w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem jej wykonywania. Wystarczy spełnienie jednego z tych warunków.[srodtytul]Liczą się obowiązki[/srodtytul]Istotą tego systemu są zadania, jakie ma wykonywać pracownik, a nie ściśle określone godziny jego pracy. Wymiar tych zadań powinien być jednak tak ustalony (w porozumieniu pracodawcy z pracownikiem), aby zatrudniony mógł je wykonać w ramach obowiązujących podstawowych norm czasu pracy przewidzianych w kodeksie, tj. osiem godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.Zadaniowy czas pracy wprowadza się wszędzie tam, gdzie pracodawca nie ma możliwości faktycznego ewidencjonowania czasu pracy pracownik...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA