fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź centrali ZUS z 11 lutego 2010 r. na pytanie "RZ-Online" dotyczące przedłużenia zwolnienia chorobowego przez ciężarną przebywającą za granicą

Zgodnie z § 5 i 5a) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=79145]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 65, poz. 742, ze zm.[/link]), [b]w przypadku niezdolności do pracy orzeczonej za granicą dokumentem do wypłaty zasiłku chorobowego jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza[/b]:- wystawione na blankiecie z nadrukiem określającym nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem,- określające początkową i końcową datę tej niezdolności.[b]Nie wymaga się od ubezpieczonego przetłumaczenia na język polski zaświadczenia lekarskiego wystawionego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej[/b], państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o...
Źródło: ZUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA