fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Od statusu nieruchomości zależy podatek

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
[b][i]Czy zakup działki od syndyka masy upadłościowej w drodze przetargu z wolnej ręki będzie objęty 22-proc. VAT czy 2-proc. podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Dla nieruchomości istnieje tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z usługami towarzyszącymi i nieuciążliwą działalnością gospodarczą[/i][/b] – pyta czytelnik.
[b]Wiktoria Cieślikowska, aplikant radcowski w firmie doradczej MDDP:[/b]
W przedstawionym stanie faktycznym, aby ocenić, któremu podatkowi będzie podlegała transakcja, należy przede wszystkim zweryfikować status gruntu będącego przedmiotem sprzedaży. Decyduje on bowiem o opodatkowaniu lub zwolnieniu z VAT, co z kolei wpływa na określenie zasad opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie ma przy tym znaczenia, że sprzedawcą jest syndyk masy upadłości, a sprzedaż nieruchomości następuje w trybie przetargu.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o podatku od towarów i usług [/link]zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. A contrario dostawa terenów niezabudowanych posiadających status gruntu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę jest opodatkowana VAT według stawki 22 proc. Ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „grunt budowlany lub przeznaczony pod zabudowę”. W interpretacjach organów podatkowych przyjmuje się, że decydujące znaczenie ma w takim wypadku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a gdy go nie ma – tzw. studium uwarunkowań. Organy podatkowe dopuszczają też możliwość powoływania się na decyzję o warunkach zabudowy wydawaną dla konkretnej działki (np. interpretacja z 16 grudnia 2009 r., nr IBPP1/443-1015/09/A, interpretacja z 9 grudnia 2009 r., nr IPPP1-443-903/09-4/JL czy interpretacja z 28 października 2009 r., nr ILPP1/443-924/09-4/AK).
Skoro studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje, że nieruchomość jest przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi i nieuciążliwą działalnością gospodarczą, to grunt ten powinien być uznany za nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę, a jego sprzedaż objęta 22-proc. VAT.
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=185384]ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych[/link] wyłączone spod opodatkowania nim są czynności, w których przynajmniej jedna ze stron podlega opodatkowaniu VAT (art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC). Ponieważ zaś grunt podlega opodatkowaniu VAT, transakcja będzie wyłączona spod PCC.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA