fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zarząd wspólnoty ograniczony w decyzjach

Fotorzepa, Dariusz Golik Dariusz Golik
Zarząd nie może zawrzeć umowy obciążającej nieruchomości wspólne służebnością gruntową, nawet gdy legitymuje się uchwałą wspólnoty
Taką umowę mogą zawrzeć tylko członkowie wspólnoty. Tak [b]wynika z uchwały z 5 lutego 2010 r., w której Sąd Najwyższy uznał (sygn. III CZP 127/09)[/b], że wspólnota nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu takiej służebności.
W sprawie, której uchwała ta dotyczy bezpośrednio, chodziło o służebność drogową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez prześwit bramowy w budynku jednej ze szczecińskich wspólnot mieszkaniowych. Korzystać z niej miał każdoczesny użytkownik wieczysty lub właściciel kilku działek sąsiadujących z nieruchomością wspólnoty. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu tej służebności złożyli przedstawiciele wspólnoty. Przedłożyli przy tym m.in. sporządzony w formie aktu notarialnego protokół zebrania wspólnoty zawierający uchwałę właścicieli wyrażającą zgodę na ustanowienie służebności oraz udzielającą pełnomocnictwa zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności.
Sąd I instancji oddalił wniosek gminy o wpis tej służebności jako uprawnienia i obciążenia odpowiednio w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości władnącej i obciążonej. Uznał, że w świetle [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=128489]ustawy z 1994 r. o własności lokali[/link] udzielenie pełnomocnictwa zarządowi do ustanowienia służebności jest niedopuszczalne. Doszedł do tego wniosku po analizie następujących przepisów tej ustawy: art. 22 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 21 ust. 3.
[wyimek]Uchwała wspólnoty nie wystarczy do ustanowienia służebności [/wyimek]
W pierwszym z nich zostało zapisane, że do podjęcia przez zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała, w której właściciele wyrażą zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielą zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących takiej czynności w formie prawem przewidzianej. W myśl zaś art. 22 ust. 2 zarząd składa oświadczenia w celu wykonania uchwał wspólnoty w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 5, 5a i 6 ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali. Sąd uznał, że zarząd może złożyć takie oświadczenie po uzyskaniu zgody i pełnomocnictwa, o których mowa w art. 22 ust. 2, tylko w celu wykonania uchwały właścicieli w sprawach wskazanych w owych punktach: 5, 5a i 6 ust. 3 art. 22. Mowa w nich m.in. o wyrażeniu zgody na nadbudowę i rozbudowę, dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, ale w żadnym nie wymienia się ustanowienia służebności gruntowej. [b]Oświadczenie o jej ustanowieniu zatem – argumentował sąd – mogą złożyć tylko właściciele lokali. Słowem muszą oni stanąć do umowy ją ustanawiającej albo udzielić pełnomocnictwa do jej zawarcia na zasadach ogólnych, stosownie do art. 99 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=70928]kodeksu cywilnego[/link].[/b] Uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę na ustanowienie służebności zatem nie wystarczy (uchwały są podejmowane przez właścicieli większością głosów liczoną zasadniczo według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub uchwale postanowiono, iż na każdego właściciela przypada jeden głos).
Nie był tego pewny sąd II instancji, do którego apelację wniosła gmina. Stąd pytanie prawne do SN. Treść uchwały oznacza, że stanowisko sądu II instancji było słuszne. SN stwierdził w niej bowiem, że na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z 1994 r. wspólnota mieszkaniowa nie może udzielić zarządowi pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności drogowej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA