fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Przepis zmieniono, ale Jastarnia przegrała

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nowy przepis nie może mieć zastosowania do spraw rozstrzygniętych, zanim zaczął obowiązywać
W 2008 r. Rada Miasta Jastarnia zgodziła się na oddanie bez przetargu w dzierżawę na 25 lat budynku po szkole podstawowej Uniwersytetowi Gdańskiemu na stację badania wędrówek ptaków. W drugiej uchwale wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na 15 lat bez przetargu 4560 mkw. gruntu pod kompleks kortów tenisowych.
Obie uchwały unieważnił wojewoda. Stwierdził, że z poszczególnych ustępów art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynika, iż tryb przetargowy nie obowiązuje jedynie przy zawieraniu umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas do trzech lat.
W skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Gmina Jastarnia domagała się uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Uważała, że owszem, przy umowach dzierżawy, najmu, użyczenia dłuższych niż trzy lata oraz przy umowach na czas nieokreślony gmina jest obowiązana zastosować tryb przetargowy, rada gminy może jednak podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na tryb bezprzetargowy.
[wyimek]Nowy przepis daje samorządom znacznie większą swobodę decydowania[/wyimek]
WSA oddalił obie skargi. Powołał się na przyjętą w sądownictwie administracyjnym wykładnię art. 37 ust. 4 u.g.n. Stanowisko Rady Miasta, zgodnie z którym art. 37 ust. 4 u.g.n. (w obowiązującym wtedy brzmieniu) pozwala na odstąpienie od przetargu zawsze, gdy właściwa rada wyrazi na to zgodę, jest błędne.
NSA, do którego wpłynęła skarga kasacyjna Gminy Jastarnia na wyroki WSA, wskazał na kolejną okoliczność. 27 lipca 2009 r. NSA w siedmioosobowym składzie podjął uchwałę, że chociaż art. 37 ust. 4 (w ówczesnym brzmieniu) zezwala na wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na wydzierżawienie państwowych lub samorządowych nieruchomości na okres powyżej trzech lat, może to nastąpić jedynie w przypadkach określonych w art. 37 ust. 3 tej ustawy. Zgodnie z nim rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu jedynie na nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na urządzenia infrastruktury technicznej albo na inne cele publiczne, jeżeli będą je realizowały podmioty, dla których są to cele statutowe.
Oznaczało to tak znaczne ograniczenie samorządności, że w piśmie procesowym Jastarnia zaapelowała do NSA o odstąpienie od uchwały. Zwłaszcza że w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8CA7D3F0786A823AE89D707E9C1313FF?id=304738]znowelizowanej 5 listopada 2009 r. ustawie o gospodarce nieruchomościami[/link] art. 37 ust. 4 został zmieniony. Do zasady przetargu na zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na ponad trzy lata lub na czas nieokreślony dodano, że wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.
NSA przypomniał jednak, iż zmieniony stan prawny nie może mieć zastosowania do spraw rozstrzygniętych na podstawie poprzednich przepisów i oddalił skargi kasacyjne [b](sygn. I OSK 1418 i 1419/09)[/b].
Uchwały z 2008 r. są więc nieważne. Rada Miasta może jednak podjąć nowe już na podstawie obecnego przepisu, który daje samorządom znacznie większą swobodę decydowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA