fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Są środki na aktywizację zawodową osób przed trzydziestką

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Resort pracy uruchomi dodatkowe pieniądze z Funduszu Pracy na realizację programu mającego pomóc młodym osobom w wejściu na rynek pracy
Uznano bowiem, że osoby młode stanowią grupę, która w szczególnie bolesny sposób odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, mającego przełożenie na trudną sytuację na rynku pracy. Dlatego istnieje potrzeba intensyfikacji działań ułatwiających młodym ludziom zaistnienie na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2010 r. uruchomi dodatkowe środki Funduszu Pracy, w wysokości 300 mln zł, na realizację programu, którego celem będzie aktywizacja zawodowa osób do 30. roku życia oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego wejścia na rynek pracy. Tak podaje resort pracy w aktualnościach z 2 lutego br. na swojej stronie internetowej www.mpips.gov.pl.
Konstrukcja programu opiera się na rozwiązaniach wynikających z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5EE6780A0D9744A427B46DE941484B31?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.)[/link].
Projekty działań aktywizacji zawodowej adresowane do młodych osób będą przygotowywane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie indywidualnych planów działań (IPD), które zostaną opracowane wspólnie z osobami młodymi (poszukującymi pracy lub bezrobotnymi).
Jak podaje Ministerstwo Pracy, lepszy start zawodowy młodych ludzi wymaga wręcz równoległego prowadzenia procesu nauczania i praktycznej nauki zawodu, w zetknięciu ze współczesnymi, szybko zmieniającymi się technologiami. W związku z tym działania aktywizacyjne obejmować będą w szczególności szkolenia:
- zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
- połączone z programami stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
- połączone z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjalnej,
- połączone z utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy.
Ponadto w ramach programu możliwa będzie realizacja działań w formule programów specjalnych, których specyfiką jest możliwość łączenia ustawowych usług i instrumentów rynku pracy ze specyficznymi rozwiązaniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb uczestników programu oraz możliwość obejmowania każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej przy równoczesnym wspieraniu całokształtu działań „specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie”, w sytuacji kiedy proces aktywizacji zawodowej i doprowadzenia do zatrudnienia wymaga niestandardowych rozwiązań.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA