fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Urząd może sprawdzić akt urodzenia

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Składając PIT za 2009 r., rodzice będą musieli udowodnić, iż mają prawo do ulgi na dzieci
W rozliczeniu za 2009 r. nowością jest konieczność podawania w zeznaniu rocznym numeru PESEL dziecka oraz jego danych osobowych. Chodzi o to, by już na tym etapie potwierdzić prawo do skorzystania z preferencji rodzinnej.
Obowiązuje nowy wzór załącznika PIT/O, w którym ulga na dzieci została ujęta w części E. Rodzice wpisują tam m.in. liczbę dzieci i czas, za który przysługuje im odliczenie. Będzie to albo cały rok, albo poszczególne miesiące. Jeśli odliczenie będzie dotyczyło kilku miesięcy, należy zaznaczyć odpowiadające im kwadraty załącznika.
Ponadto podatnicy mogą być wezwani do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do odpisu. 
W ustawie wymieniono cztery możliwości. Rodzice powinni się więc przygotować, że urząd skarbowy może chcieć zobaczyć odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. W wypadku opiekunów prawnych fiskus może zażądać zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, a w wypadku rodzin zastępczych – odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą. Katalog dokumentów wymienionych w ustawie nie jest zamknięty, tak więc niewykluczone, że rodzice będą musieli przedstawić dodatkowe zaświadczenia.
Jeżeli dziecko studiuje za granicą, konieczne może być zaświadczenie zagranicznego uniwersytetu przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego. O taki dokument lepiej się postarać trochę wcześniej, by uniknąć ewentualnych kłopotów.
Fiskus może też sprawdzać, czy rodzice prawidłowo dzielą się ulgą, czyli np. nie odliczają jej w podwójnej wysokości. Należy pamiętać, że warunkiem dokonania odpisu jest mieszkanie wspólnie z dzieckiem. Nie trzeba być małżeństwem ani mieć wspólnego meldunku. Jeśli rodzice się rozwiedli lub pozostają w separacji, odpisu dokona to z nich, z którym dziecko faktycznie mieszkało.
W wypadku osób rozwiedzionych może się zdarzyć, że np. przez dwa tygodnie pociecha przebywała u matki, a pozostałe dwa tygodnie u ojca. Przepisy mówią, że jeśli w tym samym miesiącu rodzice dzielili się ulgą, to za jeden dzień należy odliczyć 1/30 miesięcznej kwoty, czyli 3,089 zł. Muszą jednak spełnić inne warunki uprawniające do odpisu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA