fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracujący emeryt mniej kosztuje

www.sxc.hu
Nie odprowadzasz należności na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeśli przyjmiesz do pracy kobietę, która skończyła 55 lat lub mężczyznę po sześćdziesiątce. I to bez względu na wymiar zaoferowanego etatu
[b]– Czy naliczać składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od umowy o pracę z emerytem lub rencistą zatrudnionym na pół etatu?[/b] – pyta czytelnik.Jeżeli pracownikiem jest osoba, która ukończyła 55 lat – kobieta, lub 60 lat – mężczyzna, to nie należy dokonywać wpłat ani na Fundusz Pracy (FP), ani Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).Takie zwolnienie przewiduje art. 104b ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=72555D9312D0D960A968BAC70222294E?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.[/link], dalej ustawa o promocji zatrudnienia).Jeśli pracodawca ma prawo zastosować zwolnienie ze składek na FP i FGŚP ze względu na wiek pracownika, nie ma znaczenia, w jakim wymiarze czasu jest on zatrudniony.[srodtytul]Musi być minimalne…[/srodtytul]Składki na FP trzeba opłacać:- za osoby, które obowiązk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA