fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 12 sierpnia 2009 r. w sprawie okresu wypowiedzenia i stażu pracy

Stosownie do art. 36 § 1 k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.Przez „okres zatrudnienia u danego pracodawcy”, zdaniem MPiPS, należy rozumieć okres lub okresy stosunku pracy łączącego te same strony (staż zakładowy).Ponadto do okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, wlicza się pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23 [sup]1[/sup] k.p., a także w innych wypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 1[sup] 1[/sup] k.p.).Od stażu zakładowego należy odróżnić tzw. ogólny staż pracy, na który składają się okresy pozostawania w stosunku pracy, a także różne okresy niewykonywania pracy, zali...
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA