Nie każdy może śledzić niewiernych mężów

www.sxc.hu
Zanim przedsiębiorca wejdzie na rynek tych usług, musi się postarać o koncesję. Z kolei agencję detektywistyczną trzeba wpisać do rejestru działalności regulowanej
Obowiązki firm ochroniarskich wynikają zarówno z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jak i o ochronie osób i mienia. Ale chodzi w tym wypadku o działalność określaną przez ustawodawcę jako bezpośrednia ochrona fizyczna.[srodtytul]Z wnioskiem do ministra[/srodtytul]Zanim minister spraw wewnętrznych i administracji wyda stosowną decyzję, zasięgnie opinii komendanta wojewódzkiego policji.Koncesji udziela się na wniosek przedsiębiorcy – osoby fizycznej – jeśli posiada licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia, a jeśli firma nie jest osobą fizyczną, to licencję musi mieć wspólnik spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, członek zarządu, prokurent lub pełnomocnik ustanowiony do kierowania działalnością w zakresie tej koncesji.Informacje, jakie trzeba złożyć, ubiegając się o koncesję, są określone w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76556]rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wnio...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL