Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 215 z 18 grudnia 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 1662 – 1667), cztery z 20 listopada i dwie z 2 grudnia, o zmianie ustawy:
- o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych; wejdzie w życie 19 marca 2010 r., - o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 18 stycznia 2010 r.,
- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw; 1 stycznia 2010 r., a niektóre przepisy 1 lipca 2010 r. i 1 stycznia 2011 r., - o nasiennictwie; 2 stycznia 2010 r., - o podatku od towarów i usług; 1 stycznia 2010 r., a niektóre przepisy 1 stycznia 2011 r., - o podatku akcyzowym; 1 stycznia 2010 r. [b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 1668 – 1673) - [b]finansów[/b] z 11 grudnia w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (zmiana); 26 grudnia, - [b]pracy i polityki społecznej[/b] z 3 grudnia w sprawie refundacji środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń; 2 stycznia 2010 r., - [b]rolnictwa i rozwoju wsi [/b]z 8 grudnia w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2009 r. (zmiana); 18 grudnia, - [b]środowiska[/b], dwa z 3 grudnia, w sprawie: – rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, – stawki opłaty produktowej; oba 1 stycznia 2010 r. - [b]zdrowia [/b]z 10 grudnia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (zmiana); 18 grudnia [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 1674 – 1675), dwa z 8 grudnia, o niezgodności z konstytucją: - art. 15 ust. 2a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (K 7/08); straci moc 18 czerwca 2011 r., - art. 5 ustawy z 17 czerwca 2004 r. o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie, „w jakim wyłącza skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia sądu wyrządzającego szkodę, które stało się prawomocne po dniu wejścia w życie Konstytucji RP” (SK 34/08); stracił moc 18 grudnia Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=335056]Dz.U. nr 215[/link]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL