Akty prawne

Obowiązują od 26 grudnia 2009

[srodtytul]OBRONNOŚĆ[/srodtytul]
- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334279]DzU nr 210, poz. 1612[/link]). [srodtytul]SŁUŻBA CELNA[/srodtytul] - kolejne jej rozporządzenie dotyczy współdziałania organów Służby Celnej z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334262]DzU nr 210, poz. 1613[/link]),
- także Służbie Celnej poświęcone są dwa rozporządzenia ministra finansów, z których pierwsze mówi o badaniach lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334303]DzU nr 210, poz. 1614[/link]), a drugie określa wzór jego legitymacji służbowej ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334282]DzU nr 210, poz. 1616[/link]). [srodtytul]AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH[/srodtytul] - rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności ANR oraz trybu postępowania w tych sprawach ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334290]DzU nr 210, poz. 1619[/link]). [srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul] - następne jego rozporządzenie, zmienione, mówi o przeprowadzaniu kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334268]DzU nr 210, poz. 1622[/link]). [srodtytul]UBEZPIECZENIA UPRAW I ZWIERZĄT[/srodtytul] - a kolejne określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334265]DzU nr 210, poz. 1623[/link]). [srodtytul]STRAŻ GRANICZNA[/srodtytul] - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o sposobie dokumentowania przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tej kontroli ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=334306]DzU nr 210, poz. 1625[/link]). [srodtytul]BANKI[/srodtytul] - zmienione rozporządzenie ministra finansów na temat zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=335057]DzU nr 215, poz. 1668[/link]).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL