Nowe technologie

Polski spektrometr zbada skład słonecznej korony

Polscy naukowcy z zakładu Fizyki Słońca Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu zbudowali przyrząd SphinX do obserwowania miękkiego promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez koronę słoneczną.
Jest to spektrometr, jego pomiary są podstawą do określenia zawartości pierwiastków na Słońcu – neonu, magnezu, krzemu, siarki, argonu, żelaza, niklu, oraz do określenia zmian jasności Słońca w okresach jego małej aktywności. Pomiary dokonywane przez aparaturę SphinX pozwolą wyjaśnić przyczynę występowania zmienności obfitości tych pierwiastków w koronie słonecznej. Warto zaznaczyć, że pierwiastek hel udało się zidentyfikować ponad 100 lat temu właśnie w widmach słońca – stąd jego nazwa.
SphinX został zamontowany wewnątrz aparatury TESIS wykonanej w Instytucie Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk. Przyrządy te umieszczono na pokładzie rosyjskiego satelity KORONAS-PHOTON.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL