Podczas wypowiedzenia można nie pracować

www.sxc.hu
Pracodawca, który chce się rozstać z pracownikiem, nie powinien pochopnie postanawiać o tym, że zwolni go z obowiązku świadczenia pracy. Gdyby bowiem zmienił zdanie, trudno mu będzie nakłonić podwładnego do powrotu do firmy
Bardzo często się zdarza, że gdy szef rozwiązuje stosunek pracy z podwładnym z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nie chce przy tym, aby ten wykonywał pracę w tym czasie.Tak było w przypadku naszego czytelnika, który pełnił w swojej firmie funkcje kierownicze i miał dostęp do informacji poufnych.Gdy rozstawał się z firmą, jego szef zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia, bo nie chciał, aby miał jeszcze styczność z tajnymi dokumentami. Pracownik zastosował się do polecenia pracodawcy i nie przychodził do pracy, choć nigdy pisemnie nie wyraził zgody na wspomniane zwolnienie.Po jakimś czasie okazało się, że pracodawca ma problem ze znalezieniem osoby, która zastąpiłaby tego podwładnego. W związku z tym, że nie minął jeszcze okres wypowiedzenia, zażądał od pracownika, aby stawił się w firmie do pracy na czas do końca okresu wypowiedzenia.Powstaje pytanie, czy żądanie pracodawcy jest zgodne z prawem?[srodtytul]Bez regulacji[/srodtyt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL