Gdy nie stawisz się na wezwanie, mogą cię ukarać

www.sxc.hu
Organy podatkowe mogą wezwać podatnika do przekazania informacji niezbędnych dla wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie. Jeśli nie zastosuje się do wezwania i nie stawi się w siedzibie urzędu skarbowego, może być ukarany karą porządkową
Fiskus może wezwać podatnika do stawiennictwa w urzędzie skarbowym, wyłącznie gdy jego udział jest niezbędny dla przeprowadzenia czynności postępowania mającej na celu rozstrzygnięcie sprawy. W praktyce występują sytuacje, gdy organy podatkowe nadużywają instytucji wezwania.Przykładowo podatnik, wobec którego toczyło się postępowanie w sprawie ustalenia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach (pochodzących ze źródeł nieujawnionych), został wezwany do osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym. Z treści wezwania wynikało, że ma przedłożyć podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych firmy.Podatnik odmówił zgody na osobiste stawiennictwo w siedzibie organu podatkowego, wskazując, że nie doręczono mu postanowienia o wszczęciu postępowania. Nie dostarczył również żądanych dokumentów (urząd żądał przedłożenia dowodów nabycia nieruchomości i rzeczy ruchomych wprowadzonych do ewidencji ś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL