Poradniki

Zmienia się regulamin – poszukaj tańszej oferty

www.sxc.hu
Gdy dostawca Internetu lub sieć komórkowa wprowadza nowy regulamin, klienci mogą przejść do konkurencji bez kar finansowych
Od stycznia zmienia się regulamin UPC Polska. Spółka informuje klientów, że mogą zdecydować, czy przyjmują nowe warunki. Jeśli nie chcą ich przyjąć, powinni złożyć operatorowi deklarację. Wtedy mogą odejść bez płacenia kar umownych. Dla klientów to dobra okazja, aby znaleźć lepsze oferty.
[srodtytul]Prawa klienta[/srodtytul] Informacja od operatora nie jest jedynie miłym gestem, ale ustawowym obowiązkiem. Nakłada go [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=78DD2959F3751E309FBF0E70BE21F8DE?id=174502]prawo telekomunikacyjne (DzU z 2004 r. nr 171, poz. 1800 ze zm.)[/link]. Z art. 60a i 61 wynika, jakie prawa ma abonent, gdy zmieniają się warunki umowy albo ceny usług.
Dostawca np. usług telefonicznych lub internetowych musi doręczyć abonentowi na piśmie treść każdej proponowanej zmiany warunków umowy zawartych w regulaminie. Zmiany te trzeba podać z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem ich w życie. Abonenci muszą być także poinformowani o prawie wypowiedzenia umowy, gdyby nie akceptowali proponowanych zmian. Co się stanie, gdy klient zechce skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy? Dostawcy usług nie przysługuje wtedy roszczenie odszkodowawcze, jakie jest zastrzeżone w każdym innym wypadku, gdy abonent zamierza zerwać umowę przed terminem. Nie może też domagać się zwrotu udzielonej ulgi (gdy np. klient nabył telefon komórkowy w promocji „za złotówkę” z dwuletnim abonamentem). Ważne, że o tych finansowych skutkach wypowiedzenia umowy należy wprost poinformować abonentów. Są jednak sytuacje, w których te konsumenckie przywileje nie obowiązują. Dzieje się tak wówczas, gdy zmiany regulaminu wynikają bezpośrednio z nowelizacji przepisów (prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia wykonawcze do niego często są poprawiane, dostosowywane do prawa europejskiego) albo z konieczności usunięcia niedozwolonych klauzul umownych. Ta ostatnia sytuacja występuje, gdy np. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawomocnie zakwestionuje jakiś zapis w regulaminach dostawców usług albo podważą go urzędnicy i od niekorzystnej dla siebie decyzji operator się nie odwoła. [srodtytul]Nowe ceny[/srodtytul] Klienci powinni także dostać informacje o każdej zmianie w cenniku. Dostawca musi ich o tym ostrzec z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. Klienci mają wtedy prawo wypowiedzenia umowy. Nie trzeba też w takiej sytuacji uiszczać żadnych odszkodowań ani zwracać przyznanych ulg. Co istotne, przywileje te nie obowiązują, jeżeli zmiany cen są skutkiem nowelizacji przepisów. [ramka][b]Co się dzieje z innymi usługami[/b] ? Nie wszystkie umowy, w których stosuje się wzorce (ogólne warunki umów, regulaminy), objęte są prawem telekomunikacyjnym. Wtedy zastosowanie ma kodeks cywilny. ? Z art. 384[sup]1[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] wynika, że wzorzec wydany w trakcie trwania umowy o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę. Chodzi o sytuacje, w których umowa została początkowo zawarta bez korzystania z wzorca, a także gdy w jej trakcie dochodzi do zmian regulaminu. Warunkiem jest to, że trzeba go doręczyć drugiej stronie (w wypadku umów, gdzie drugą stroną jest konsument, jest to obowiązkiem zawsze). Takie wymogi wynikają z art. 384 § 2 k.c. ? Strona, która otrzymała nowy wzorzec, może go wypowiedzieć w najbliższym możliwym terminie. Nie ma znaczenia, czy w umowie znajdują się jakieś postanowienia zabezpieczające, stabilizujące trwałość umowy. Jeśli z tej opcji klient nie skorzysta, to umowa obowiązuje dalej w wersji zmodyfikowanej przez nowy regulamin lub dostarczone ogólne warunki.[/ramka] [i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.kosiarski@rp.pl]m.kosiarski@rp.pl[/mail][/i] [b] Czytaj też:[/b] - "[link=http://www.rp.pl/artykul/4,410004_Z_zaplata_rachunkow_nie_mozna_zwlekac.html]Z zapłatą rachunków nie można zwlekać[/link]" - "[link=http://www.rp.pl/artykul/4,410003_Skorzystaj_z_ulg__bonifikat_i_zwolnien.html]Skorzystaj z ulg, bonifikat i zwolnień[/link]" - "[link=http://www.rp.pl/artykul/4,410002_Wybierz_bardziej_ekonomiczna_taryfe_.html]Wybierz bardziej ekonomiczna taryfę[/link]"
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL