Mundurowi

Rozmowa zamiast konkursu

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Rozmowa kwalifikacyjna, test wiedzy i ustalenia zdolności organizatorskich to nowy sposób rekrutacji kandydatów na szefów
Chodzi o dyrektorów izb celnych i ich zastępców oraz naczelników urzędów celnych i ich zastępców. Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt rozporządzenia w tej sprawie autorstwa Ministerstwa Finansów.
Zgodnie z tą propozycją rekrutację zapoczątkuje informacja o wolnych stanowiskach, zakresie wykonywanych zadań, wymaganych kryteriach i dokumentach. Będzie ona wieszana w powszechnie dostępnym miejscu izb celnych i urzędów celnych oraz w Internecie. Nowością będzie przeprowadzanie rekrutacji przez powoływany przez szefa Służby Celnej na trzy lata centralny zespół ds. rekrutacji. W jego skład będzie wchodziło dziesięciu członków, w tym przewodniczący i zastępca, których wiedza i doświadczenie zawodowe oraz autorytet dają – jak czytamy w projektowanym § 3 ust. 2 rozporządzenia – „rękojmię prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji".
Niestety nie wiadomo, według jakich kryteriów ministerstwo zamierza dobierać członków tego zespołu. W uzasadnieniu napisano jedynie, że zadaniem zespołu będzie opracowanie testu wiedzy, metod oceny kompetencji, wybór testu badającego zdolności organizatorskie oraz predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi oraz że zadania związane z przeprowadzeniem konkretnej rekrutacji zespół będzie wykonywał w mniejszym, pięcioosobowym składzie. Będzie on każdorazowo wyznaczany przez przewodniczącego zespołu. MF chce, by test wiedzy (obejmujący m.in. wybrane zagadnienia z prawa celnego i podatkowego, finansów publicznych i… aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych) trwał 40 minut i zawierał 100 pytań (1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź). Warunkiem zakwalifikowania się do kolejnego etapu rekrutacji będzie uzyskanie z testu minimum 75 pkt. Zdolności organizatorskie i predyspozycje do kierowania ludźmi mają być badane za pomocą testu psychologicznego albo kompetencyjnego. Tylko uzyskanie wyniku ponad przeciętną daje kandydatowi szansę na rozmowę kwalifikacyjną. Oceny kompetencji będzie dokonywał każdy z członków zespołu. Ma ona doprowadzić do wyłonienia trzech kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i nie mniej niż 15 pkt z oceny kompetencji kierowniczych. W razie jednakowej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej i co najmniej 15 pkt z oceny kompetencji kierowniczych o wyborze kandydata ma decydować wynik testu wiedzy.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL