Różnic nie można zsumować

www.sxc.hu
Dodatnie i ujemne różnice kursowe należy odrębnie zakwalifikować odpowiednio do przychodów albo do kosztów podatkowych
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 13 września 2009 r. (I SA/Wr 1183/09)[/b]Spółka prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i osiąga przychody opodatkowane, zwolnione oraz przychody, których nie da się jednoznacznie przyporządkować do tych źródeł. W celu rozpoznawania różnic kursowych przyjęła metodę opisaną w art. 15a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3EC0892953EAF58605FEE453B6E7CBF6?id=115893]ustawy o CIT[/link].Zgodnie z nim różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 tego artykułu. Spółka powzięła wątpliwość, czy różnica między wartościami określonymi w art. 15a ust. 2 i ust. 3 może być obliczona jako jedna kwota – wynikająca z różnicy między dodatnimi a ujemnymi różnicami kursowymi.Jej zdaniem należy ustalić globalną wartoś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL