Zadania

Gminy wypłacą zasiłki wstecz

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Osoby, które złożyły wniosek o zasiłki stałe przed 30 kwietnia 2004 r., ale nie dostały wtedy ostatecznej decyzji, będą mogły otrzymać już zaległe pieniądze
Wszystko za sprawą obowiązujących od jutra (16 grudnia 2009 r.) znowelizowanych przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333415]ustawy z 24 września 2009 r. o pomocy społecznej (DzU nr 202, poz. 1551)[/link].
Umożliwią one wypłatę wsparcia przyznawanego na podstawie starej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76473]ustawy z 1990 r. (DzU z 1998 r. nr 64, poz. 414 ze zm.)[/link], którego świadczeniobiorcy zostali niesłusznie pozbawieni. Chodzi o tych, którzy do 30 kwietnia 2004 r. złożyli wnioski, ale nie otrzymali ostatecznej decyzji. A to dlatego, że wydanie jej po tym terminie uniemożliwił przepis przejściowy (art. 150)[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172957] ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU nr 64, poz. 593 ze zm.)[/link]. Został on zakwestionowany i uznany za sprzeczny z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny. W wyroku z 3[b]0 października 2007 r. (sygn. P 28/06, DzU nr 209, poz. 1519) TK[/b] stwierdził, że ustawodawca nie potraktował równo wszystkich, których dotyczył art. 150. Zróżnicował ich w zależności od tego, czy uzyskali decyzję ostateczną przed 1 maja 2004 r. czy już po tym terminie.
Znowelizowane przepisy zmienią tę sytuację. Na ich podstawie ośrodki pomocy społecznej (OPS) będą musiały przeanalizować stare sprawy pod kątem spełniania warunków do przyznania zasiłku na podstawie starych przepisów. Znowelizowany art. 150a ustawy przewiduje bowiem, że do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w których instytucja nie wydała ostatecznej decyzji do 30 kwietnia 2004 r., będą stosowane przepisy starej ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Co więcej, OPS będą je przeglądać z urzędu, co oznacza, że zainteresowani nie będą musieli ponownie ubiegać się o zaległe wsparcie. W tym postępowaniu brany będzie pod uwagę stan faktyczny z dnia złożenia wniosku. Warto też pamiętać, że okres, na jaki ośrodek pomocy przyzna zasiłek stały, będzie zależał od tego, czy dana osoba otrzymywała świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jeśli tak było, to zasiłek stały zostanie wypłacony temu świadczeniobiorcy za czas od złożenia wniosku o zasiłek stały do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne. Ale takie wsparcie nie będzie wypłacane za okres dłuższy niż do 31 sierpnia 2005 r. Od dziś tracą też moc decyzje o umorzeniu postępowań w sprawie przyznania zasiłku stałego wydane przed 13 listopada 2007 r. w związku z zakwestionowanym przez Trybunał art. 150 ustawy z 12 marca 2004 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL