Żona nie zawsze odbierze pensję męża

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Prawo do żądania wypłaty poborów wchodzi do osobistego majątku pracownika, bez względu na to, w jakim jest małżeńskim ustroju majątkowym. A więc tylko on może je odebrać
Opublikowany z 13 listopada 2009 r. artykuł Tomasza Poznańskiego [link=http://www.rp.pl/artykul/390899.html]„Pensję z firmowej kasy odbierze też współmałżonek pracownika”[/link] wymaga kilku uwag polemicznych i uściślających.Niektóre zaprezentowane przez autora tezy stoją bowiem w sprzeczności z treścią odpowiednich przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D3A05297DA9BC61F9B546366641E8899?n=1&id=71706&wid=295536]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link] (k.r.o.) oraz ich wieloletnią i w zasadzie niesporną wykładnią prezentowaną zarówno w doktrynie prawa rodzinnego, jak i prawa pracy.Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim relacja między istniejącym między małżonkami ustrojem majątkowym a obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę jednego z nich.Autor, zauważając trafnie, że „do majątku wspólnego należy w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonk...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL