Świadczenie pośmiertne od wszystkich szefów

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Rodzina zmarłego pracownika dostanie po nim odprawę bez względu na to, w jakim wymiarze czasu pracował
Czytelniczka zwróciła się do nas z pytaniem, który z pracodawców ma wypłacać odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika.Jej mąż pracował w dwóch firmach – w jednej bezterminowo w pełnym wymiarze czasu pracy, w drugiej na czas określony na 1/4 etatu.Ponadto dwa miesiące przed śmiercią przebywał na zwolnieniu lekarskim.[srodtytul]Ułamki bez znaczenia[/srodtytul]Wymiar czasu pracy, w jakim był zatrudniony pracownik, nie ma wpływu na prawo do odprawy pośmiertnej. Nie przekłada się także na jej wysokość. O prawie do wspomnianego świadczenia decyduje wyłącznie pozostawanie podwładnego w stosunku pracy (bez znaczenia jest przy tym podstawa jego nawiązania).Oznacza to, że w momencie śmierci mógł on przebywać na urlopie lub np. w areszcie tymczasowym, o ile nie upłynął jeszcze okres, który uzasadniałby uznanie, że umowa o pracę wygasła.Jeśli zmarły był zatrudniony w więcej niż jednej firmie, to każda z nich ma obowiązek przekazać odprawę jego rodz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL