Orzecznictwo

Darowizna nieruchomości nie jest jej zbyciem

Fotorzepa, Robert Gardziński Robert Gardziński
Opłata planistyczna nie obejmuje darowizn na rzecz osób bliskich
Taką [b]uchwałę podjął 10 grudnia 2009 r. skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II OPS 3/09)[/b].
Zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B556780EE9D6697E58AEA05882C52362?id=169354]ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[/link], jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego pobiera się w razie zbycia tej nieruchomości. NSA ustalił, że określenie „zbycie" użyte w tej ustawie nie obejmuje zmiany właściciela nieruchomości, która jest następstwem darowizny. Za takim stanowiskiem opowiadał się również rzecznik praw obywatelskich, który zgłosił swój udział w sprawie, rozpatrywanej wczoraj przez NSA.
Rozpoczęła ją decyzja burmistrza Szczawnicy o naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości działki, którą Zofia i Zbigniew W. podarowali aktem notarialnym synowi, a która po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania z rolnej zmieniła się w budowlaną. Uchylając tę decyzję, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że opłaty planistycznej nie pobiera się w wypadku darowizny na rzecz osób bliskich. Nie zgodził się z tym prokurator apelacyjny w Krakowie. W skardze kasacyjnej do NSA zwrócił uwagę, że ustawa z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rzeczywiście przewidywała obowiązek uiszczania opłaty planistycznej jedynie w razie sprzedaży nieruchomości. W nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzono jednak pojęcie zbycia nieruchomości, co wskazuje na wszystkie formy przeniesienia własności. Tak więc również w wypadku darowizny zbywca powinien być obciążony opłatą za wzrost wartości nieruchomości. Ze względu na duże praktyczne znaczenie tej kwestii i rozbieżne orzeczenia sądów administracyjnych, zajął się nią powiększony skład NSA. Z wczorajszej uchwały wynika, że nie jest dopuszczalne pobranie jednorazowej opłaty planistycznej, gdy w grę wchodzi darowizna na rzecz osób bliskich. Sędzia Włodzimierz Ryms powiedział, że definicja zbycia z ustawy o gospodarce nieruchomościami nie może być stosowana na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Określenie „zbycie", użyte w art. 36 ust. 4 tej ustawy, ma własne samodzielne znaczenie. NSA opowiedział się za poglądem, że zbycie nieruchomości w rozumieniu tego przepisu nie obejmuje darowizny. Renta planistyczna jest ciężarem publicznym, obciążeniem właściciela nieruchomości, tak więc podstawy do nałożenia tego obowiązku muszą być interpretowane ściśle – stwierdził NSA. Nie każda zmiana właściciela nieruchomości musi pociągać za sobą skutek w postaci obowiązku uiszczenia renty planistycznej.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL