Sylwetki

KBC: Nie planowaliśmy sprzedać Warty

Rzeczpospolita
- Mamy pięć lat na sprzedaż aktywów. Podzieliliśmy je już na różne grupy - mówi Johan Daemen, dyrektor generalny w grupie KBC odpowiedzialny za Europę Środkowo-Wschodnią
[b]"Rz:"[/b] Przez kilka ostatnich miesięcy nie ustawały plotki o potencjalnej sprzedaży Warty i Kredyt Banku. Jakie KBC ma plany w stosunku do polskiego rynku?
[b]Johan Daemen:[/b] Polska była i będzie dla nas bardzo ważna. Pozostajemy właścicielem Kredyt Banku, Warty i KBC TFI. Jeśli chodzi o Wartę, jest dla nas najważniejszą firmą ubezpieczeniową w tym regionie Europy. Nigdy nawet nie rozważaliśmy pomysłu jej sprzedaży. Wystarczy powiedzieć, że Warta reprezentuje około 60 proc. ubezpieczeniowego przychodu KBC z tytułu składki w Europie Środkowej i Wschodniej. Sytuacja finansowa Warty jest stabilna, jej wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności oraz pokrycia rezerw są wyższe od wymogów ustawowych. Ponadto, ostatnio KBC Insurance udzieliła Warcie gwarancji, tzw. Parental Guarantee dla klientów korporacyjnych. Wszystkie zobowiązania ubezpieczyciela wynikające z wystawionych polis ubezpieczeniowych. są objęte dodatkową gwarancją firmy-matki w Belgii (która ma ratingi finansowe na poziomie A od S&P and Fitch).
Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła plan strategiczny grupy KBC, który umożliwi nam spłatę otrzymanej pomocy publicznej. Plan zawiera trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, zachowanie modelu bancassurance, który łączy bankowość, ubezpieczenia i asset management. To chcemy oferować klientom detalicznym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz średniej wielkości korporacjom. Po drugie, zdefiniowana obecność geograficzna. Mamy dwa rynki podstawowe – Belgię oraz 5 krajów Europy Środkowej. Wreszcie trzecim elementem planu strategicznego jest zachowanie stabilnej struktury akcjonariatu grupy KBC. [b]Skoro nie zamierzacie pozbyć się ani banku, ani firmy ubezpieczeniowej, to planujecie wesprzeć te spółki kapitałowo?[/b] Strategiczny plan zakłada, że KBC będzie wspierać swoje firmy w rozwoju i jeżeli będzie to konieczne, udzieli wsparcia kapitałowego. [b]Bank Millennium, który ma dokładnie taki sam współczynnik wypłacalności jak Kredyt Bank (11,4 proc. na koniec września), ogłosił niedawno emisję akcji o wartości do 1 mld zł. Czy KBC rozważa podobne wsparcie dla Kredyt Banku?[/b] Jeśli chodzi o banki grupy KBC, to celem dla nich jest utrzymanie współczynnika wypłacalności dla działalności bankowej na poziomie 10 proc. W związku z tym, z naszej perspektywy nie widzimy natychmiastowej konieczności dokapitalizowania Kredyt Banku. Z Wartą jest podobnie, wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi przekracza 240 proc. Warta zatem nie potrzebuje dodatkowych kapitałów. [b]Warta traci udziały w rynku. To nie jest już tak potężny ubezpieczyciel jak kilka lat temu. Nie potrzebuje wsparcia kapitałowego ale być może potrzebuje innej pomocy właściciela?[/b] Utrzymanie 10 proc. poziomu udziału w ubezpieczeniowym rynku Warty jest dla nas bardzo ważne. Faktycznie udział Warty spadł poniżej 10 proc. w rynku ubezpieczeń majątkowych. Główną przyczyną tego spadku to zmniejszenie sprzedaży ubezpieczeń przez spółkę Żagiel. W innych kanałach dystrybucji sprzedaż utrzymuje się na stabilnym poziomie. Z drugiej strony, nasz udział w rynku ubezpieczeń życiowych wzrósł z 4,8 proc. do 9,4 proc. [b]KBC w swoim planie strategicznym zatwierdzonym przez Komisję Europejską deklaruje chęć przeprowadzenia publicznej emisji akcji czeskiego banku CSOB, nie wyklucza podobnego scenariusza w przypadku węgierskiej grupy K&H. Są to dwie z trzech spółek w regionie, gdzie KBC na 100 proc. udziały. Czy trzecia z tych spółek, Warta, też będzie ponownie notowana na giełdzie?[/b] Nie jest to naszym planem i nie mamy takich pomysłów na najbliższą przyszłość. Nie ma też konieczności wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ Warta ma znaczące zabezpieczenie kapitałowe. [b] KBC zapowiedziała zmniejszenie ekspozycji kredytowej wobec przedsiębiorstw. Jakie ta decyzja będzie miała implikacje na działanie Kredyt Banku?[/b] Strategiczny plan zakłada ograniczenie współpracy z międzynarodowymi klientami korporacyjnymi, czyli takimi, którzy nie prowadzą swojej podstawowej działalności ani w Belgii, ani na rynku, na którym grupa KBC działa, np. z USA czy Hongkongu. KBC zakłada utrzymanie relacji z przedsiębiorstwami na lokalnych rynkach, w tym także w Polsce. Kredyt Bank będzie nadal współpracował z firmami, a fakt, że KBC będzie redukował portfel kredytów dla korporacji międzynarodowych będzie miał niewielki wpływ na bank. Będziemy głównie koncentrować się na obsłudze klientów na lokalnych rynkach. [b] KBC ma sprzedać sieć KBL European Private Bankers, która zajmuje się obsługą najzamożniejszych klientów indywidualnych. Co stanie się z biznesem private banking w Kredyt Banku?[/b] KBC ma dwa rodzaje private banking; niezależną, wyspecjalizowaną sieć KBL European Private Bankers oraz private banking będący częścią bankowej działalności w Belgii, Czechach, w Polsce. Pierwszy rodzaj jest poza modelem bancassurance, a więc zostanie sprzedany. Dotyczy to również oddziału naszej luksemburskiej spółki KBL, który został niedawno otworzony w Polsce. Natomiast drugi rodzaj będzie kontynuowany i rozwijany zarówno w Belgii, jak i Polsce. [b]Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską grupa KBC musi sprzedać część swoich spółek. To konsekwencja otrzymania publicznej pomocy. Kiedy grupa rozpocznie wyprzedawać aktywa? Kiedy zostanie sprzedany pośrednik finansowy Żagiel?[/b] Mamy pięć lat na sprzedaż aktywów. Podzieliliśmy je już na różne grupy. W grupie aktywów, które będziemy starali się sprzedać jak najszybciej jest np. KBL European Private Bankers. Niektóre spółki będziemy "trzymać" dłużej, żeby nie sprzedawać ich pod presją rynku. W tej grupie są m.in. banki w Rosji i Serbii. Jest jeszcze trzecia grupa aktywów, w niej znalazł się Żagiel. Tu czas, w którym chcielibyśmy dokonać sprzedaży, nie został jeszcze nakreślony. [b]Kiedy zaczną się fuzje i przejęcia na europejskim rynku finansowym?[/b] Do tej pory na rynku finansowym dużo ruchu nie było, ale wkrótce to się zmieni. Po pierwsze sytuacja gospodarcza, a co za tym idzie sentyment do inwestycji się poprawia, po drugie grupy finansowe po rozmowach z Komisją Europejską są zmuszone do sprzedaży niektórych spółek. Nie ma jeszcze transakcji, ale negocjacje zaczną się w najbliższej przyszłości. My też będziemy musieli wejść na rynek i sprawdzić jaki jest apetyt inwestorów. [b] Czy Komisja Europejska zakazała KBC bycia liderem, jeśli chodzi o ceny produktów?[/b] W Belgii nie mamy narzuconych żadnych limitów czy poziomów cen. W Polsce jest podobnie. Ale w trzech krajach, Czechach, Słowacji i na Węgrzech, Komisja faktycznie zasugerowała takie rozwiązanie w cenach kredytów hipotecznych, depozytów detalicznych oraz depozytów dla małych firm.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL