Historia

Tablice o charakterze politycznie szkodliwym...

[b]Ministerstwo Obrony Narodowej
TAJNE Warszawa 22 maja 1951[/b]
Notatka w sprawie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.Znajdujący się na placu Zwycięstwa Grób Nieznanego Żołnierza, obok tablic i tekstów dotyczących walk Ludowego Wojska Polskiego i postępowych tradycji oręża polskiego, posiada tablice i teksty o charakterze politycznie szkodliwym, a mianowicie: – tablica nr 5 dotycząca walk legionów Piłsudskiego w okresie 1914 – 1918, – tablica nr 7 dotycząca między innymi walk kontrrewolucyjnych oddziałów polskich w Rosji w okresie 1918 – 1920. Prócz tego na tablicy nr 2 są teksty dotyczące Armii Krajowej, na tablicy nr 3 dotyczące Armii Andersa. Dla usunięcia szkodliwych politycznie tekstów na Grobie Nieznanego Żołnierza proponuję: usunąć niepostrzeżenie tablice nr 5 i 7, wprawiając na ich miejsce tafle koloru ściany. Powyższe przeprowadzi Główny Zarząd Polityczny. Usunięcie tych tablic rozwiązuje jednak sprawę doraźnie i nie w pełni. Dla rozwiązania całości sprawy byłoby celowym dokonać architektonicznej przebudowy Grobu Nieznanego Żołnierza. W związku z tym należałoby zlecić Biuru Odbudowy Stolicy opracowanie w najbliższym czasie odpowiedniego projektu. – Marian Naszkowski, generał brygady [źródło: Archiwum Akt Nowych] [b]Protokół nr 96 posiedzenia Sekretariatu Biura Organizacyjnego w dn. 30 maja 1951[/b] Obecni: tow. tow. Berman, Mazur, Nowak, Ochab, Zambrowski.Sekretariat zatwierdził wniosek w sprawie usunięcia z Grobu Nieznanego Żołnierza tablic o tekstach politycznie szkodliwych i przeprowadzenie w związku z tym drobnego remontu pomnika. [źródło: Archiwum Akt Nowych]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL